© Ulvsborgens Venner, Toftholmvej 66. 4550 Asnæs
Ulvsborgens Venner   Støtteforening til Ulvsborg Historisk Værksted
Ulvsborgens Salshus Velkommen til Ulvsborgens salshus! Salshuset har været stormandsgårdens hovedhus, og det er her at borgherren og hans familie har boet. I huset har der boet mange mennesker, og hvert rum har et formål. Alkoverne, de små værelser på siden af huset, har været brugt til borgherrens overnattende gæster og hirdmænd. Hirdmændene var de bevæbnede folk der beskyttede Stormandsgården og Borgherre-familien. Det store rum i midten af huset, var her hvor der blev holdt fester, og hvor borgherren og familien sad til højbords med deres gæster. Det er derfor også her at der er et stort ildsted som blev brugt til at varme huset op, og som kunne bruges når der skulle steges et stort svin til et festmåltid. Derudover foregik madlavningen i et såkaldt ”Ildhus” udendørs. I vognporten har man haft mulighed for at køre hestevogne ind, og for bunden af trappen til første sal findes en lille alkove. Her har borgherrens personlige livvagt boet, således at denne kunne forsvare sin herre før fjenderne nåede op af trappen. På første sal findes der to rum. Det ene rum er det eneste i huset med sin egen dør, og det er her at borgherren har boet og sovet sammen med sin familie – altså haft sine personlige gemakker. Det andet rum kaldes for jomfruburet. Her har egnens unge møer kunne lære håndværk som at sy og brodere, og hvordan man passer det daglige i et hjem. Her har der været forbudt adgang for mænd – naturligvis bortset fra borgherren. Huset her stod klart i vinteren 2008, men der bliver hele tiden forbedret ting på det, da det er bygget i levende materiale som hele tiden arbejder. Huset skal med tiden males, sådan at man kan se hvor rig borgherren har været. Huset er baseret på to fund – den nordlige del er et fund fra Lúbeck, den sydlige del efter et dansk fund i Jylland kaldet Østergård-fundet. Kigger man på fundamentet af huset kan man se, at det er bygget ”ovenpå jorden”, altså står stolperne ikke i jorden. Denne byggestil var noget man begyndte på i 1200 tallet, og er en metode der også blev brugt da man begyndte at danne de store og mere tæt beboede handelsstæder i Middelalderens Danmark.