© Ulvsborgens Venner, Toftholmvej 66. 4550 Asnæs
Ulvsborgens Venner   Støtteforening til Ulvsborg Historisk Værksted

Buelauget

Et fælleskab om bue-håndværk, - skydning og

middelalderjagt

Buelauget er en social og faglig aktivitetsmulighed for foreningens medlemmer. I vintersæsonen mødes vi hver tirsdag aften til klubaften, hvor der er mulighed for at arbejde med fremstilling af historiske langbuer og pile, her er der også mulighed for at få hjælp og vejledning hertil. I sommersæsonen mødes vi ude på Ulvsborgen, hvor der kan trænes i bueskydning på vores bueskydningsbane. Når der er publikumsåbent er det en god andledning til at komme på borgen og arbejde med bue og pile på historisk vis - og på den måde være med til dels at levendegøre borgen og dermed formidle bueskydning og buehåndværk. Man kan gå på buebanen med publikum, måske lave en lille konkurrence, det er altid velset af publikum. Alle er velkomne til at være med. Hvis du ønsker at lave din egen bue vil det være en fordel, hvis du har anskaffet dig en velegnet stok (gren) af taks, enebær, ask, elm eller hassel. Vælg en retvokset stok uden sidegrene og helst uden knaster. Den skal være så tyk, at du lige netop kan gribe om den på midten, og så skal den være ca. 10 cm længere end du selv.

Jagtskydning

Langbuelaugets "flagskib" er jagtskydningen, der afholdes weekenden før skolernes efterårsferie. Det foregår i det smukke naturområde, der ligger syd for salshuset. Ved den seneste jagtskydning deltog skytter, der kom fra forskellige langbueforeninger rundt omkring på Sjælland. De blev inddelt i patruljer, der gik rundt og skød efter 3D mål (der ligner rigtige dyr). Dagen blev afsluttet med en cloud-skydning, hvor alle skytter skulle ramme tæt på et markeringsflag på 100 meters afstand. Se evt. indbydelsen til Ulvsborgjagten for mere indformation herom. Bortset fra at der altid er fare for at enkelte skytter mister en pil, var det en særdeles fin jagtskydning med rart samvær i et dejligt efterårsvejr. Læs her Rasmus Skjoldmans artikel om jagtskydningen 2016 (tak til www.bueogpil.dk for tilladelse til at bringe den her på siden).

Jagtskydning 2017

Blev afholdt som sædvanlig i weekenden op til efterårsferien i oktober, og som altid havde vi vejret med os. Der var 16 skytter der havde tilmeldt sig, det var lidt færre end sidste år. Men dem der kom havde en ganske fornøjelig dag. Vi har fået sponseret to 3D dyr, fra Lyngby buelaug, ikke helt nye men gode. Vi takker for sponsoratet. Der var opsat 16 dyr/mål. Men vores lille ugle har været med så mange gange, at den nu er skudt helt i stykker og måtte udgå efter første runde. Hvis man kunne ramme hjerteringen på samtlige dyr vil man få max point 496. Deltagere med lamineret bue: bedste skytte ud af 12 deltager, Tanja Dinesen Skudstruo med 214 point. (Hun er en af Danmarks bedste 3D skytter) Deltager med oldtids eller middelalderbuer: bedste skytte ud af 4 deltager, Leo Nielsen med 146 point.